Nieuwsberichten van Edusupport-IT (klik op een nieuwsbericht om verder te lezen):

Time Management voor het onderwijs

Eduxtens biedt vanaf januari 2012 de nieuwe training Time Management aan, specifiek voor het onderwijs. De training is geschikt voor docenten en teamleiders in het HBO, MBO en VO. Samen met een onderwijsinstelling is een praktisch programma samengesteld. De volgende onderwerpen komen aan de orde: hanteren van werkdruk, mogelijkheden voor tijdbesparing, effectief gebruik van mailprogramma Outlook,  omgaan met piekbelastingen,  vergadertechnieken en prioriteiten stellen. Persoonlijke coaching is daarbij een essentieel onderdeel.

Onderwijs

Ondermeer door bezuinigingen van de overheid neemt de werkdruk in het onderwijs zichtbaar en voelbaar toe. Weliswaar zijn docenten uitstekend opgeleid voor het vak dat zij verzorgen. Maar buiten het lesgeven lopen ze echter nogal eens tegen problemen aan. Bijvoorbeeld regelmatige piekbelastingen, grote hoeveelheid kerntaken en niet-lesgebonden taken, vele vergaderingen, een volle mailbox, intensieve communicatie met leerlingen / studenten, management en ouders.

Velen kennen het gevoel van achter de feiten aanlopen en te weinig grip op alles hebben. Als dit te lang duurt, liggen ziekteverzuim of zelfs een burn-out op de loer. De training ‘Time Management voor het Onderwijs’ helpt op een praktische manier verandering aan te brengen in het omgaan met werkdruk. Hierdoor ervaren docenten meer plezier in het werk en behalen meer resultaat.

Time Management

Deze training is speciaal ontwikkeld vanuit en voor het onderwijs. Alle voorbeelden en cases

die worden behandeld, gaan over specifieke onderwijssituaties. De training bestaat uit groepstrainingen en persoonlijke coaching. Na de training heeft de docent meer zicht op werkdruk en werkdrukbeleving en krijgt er meer grip op. Bovendien lost hij concrete werkdrukproblemen op. Ook kan hij dan beter omgaan met de vele emails van leerlingen / studenten en ouders en worden piekbelastingen hanteerbaar.

Kortom, hij doceert met meer plezier en behaalt meer resultaat.

Eduxtens: samenwerking in het onderwijs

Edusupport-IT en InXtenso bundelen de krachten op de onderwijsmarkt. Onder de naam Eduxtens worden ondersteunende trainingen aangeboden aan het Hoger en Middelbaar  Beroepsonderwijs (HBO en MBO) en het Voortgezet Onderwijs (VO). Daarbij richt Eduxtens zich op docenten en teamleiders.

Eduxtens

In het onderwijs is heel veel gaande. Vanuit de overheid worden steeds meer taken bij het onderwijs gelegd. Klassen worden groter, meer lessen per week moeten gegeven worden. Door de overheidsbezuinigingen neemt de werkdruk van docenten zichtbaar toe.

Eduxtens ontwikkelt samen met onderwijsorganisaties praktische trainingen specifiek voor docenten om de werkdruk hanteerbaar te houden. Het gaat dan om trainingen in de sfeer van Time Management en persoonlijke effectiviteit. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als vergaderdruk, piekbelastingen, email-afhandeling en communicatie.

Edusupport-IT

Oprichter van Edusupport-IT, ir. Carel de Vries, heeft ruim 20 jaar ervaring in het onderwijs. Hij heeft als docent les gegeven aan een van de grootste HBO-instellingen. Ook heeft hij  vele projecten over kwaliteit, ICT, besturen en organisatie geleid. Als adviseur, Interim-manager en specialist op IT-gebied. Bij de grootste en middelgrote onderwijsorganisaties. HBO, MBO en Voortgezet Onderwijs. Zijn motto is: “Het kan altijd beter!”

InXtenso

In de carrière van Paul Koeleman ligt de nadruk op management, training en coaching. Leidinggeven, kennisoverdracht, begeleiding van mensen, ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en procesverbetering bij individuen en teams zijn steeds terugkerende thema’s. Als oprichter van Inxtenso verzorgt hij trainingen en coaching op het gebied van communicatie, efficiëntie, effectiviteit en persoonlijke ontwikkeling in not-for-profit en commerciële sector. Zijn passie is: “Anderen op een praktische manier helpen, zodat ze beter tot hun recht komen, is het mooiste wat er is!”

Edusupport-IT adviseert Hogeschool Utrecht over Case Based Learning

De Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) van de Hogeschool Utrecht gebruikt Cascade voor Case Based Learning. Aan Edusupport-IT is gevraagd om een gefundeerd advies uit te brengen over de vraag of we verder gaan met het gebruik van Cascade en zo ja, onder welke condities. Als het advies is om verder te gaan met Cascade, waarop zal dan het accent moeten liggen op de verbeteringen van Cascade?

Edusupport-IT heeft onderzoek verricht naar het gebruik van Case Based Learning programma’s in het Hoger Onderwijs. Onder andere is informatie ingewonnen bij de platformmanager ICT en Organisatie van SURF en bij de Informatiemanager van de HBO-raad. Het heldere, beknopte rapport met duidelijke conclusies, aanbevelingen en een concreet stappenplan is door de directie van de FMR goed ontvangen.

ROC A12 professionaliseert docenteninzet

ROC A12 gebruikt komend studiejaar computerprogramma Fortress, een product van Edusupport-IT. Het programma wordt ingezet voor een optimale docenteninzet; ook levert Fortress veel managementinformatie over docenten waarmee ROC A12 beter kan sturen. Tenslotte kan Fortress ook informatie doorsluizen naar het roosterprogramma GP-Untis waardoor (foutief) overtypen tot het verleden behoort. Edusupport-IT levert niet allen het programma aan MBO’s en HBO’s, maar verzorgt ook de trainingen.

Professionalisering
De keuze voor Fortress en de invoering ervan staat bij ROC A12 onder leiding van docent Hans Jaspers. “ROC A12 wil af van het zelf ontwikkelen van ondersteunende onderwijssoftware met allerlei losstaande spreadsheets. Daarom hebben wij gekozen voor een professioneel programma dat zich in de praktijk al meer dan 10 jaar heeft bewezen. Onze ervaringen met Fortress zijn erg positief. Het is een zeer overzichtelijk programma dat in korte tijd geïmplementeerd is”. Inmiddels worden ruim dertig medewerkers van ROC A12 getraind. “De trainingen van Edusupport-IT zijn heel adequaat en goed opgebouwd, waarbij veel ruimte is voor vragen. Bij Edusupport-IT is ook veel kennis van het onderwijs aanwezig, waardoor goed meegedacht wordt over verschillende oplossingen”, aldus Jaspers.
C.A. de Vries, directeur Edusupport-IT, voegt toe: “Het gaat overigens bij de programma’s niet alleen om formatieplanning, maar bijvoorbeeld ook om een programma voor de communicatie tussen studenten, docenten en bedrijven rondom stage- en afstuderen”.

Edusupport-IT
Edusupport-IT biedt ondersteunende onderwijssoftware aan het beroepsonderwijs, zowel voor HBO als MBO. Daarnaast verzorgt Edusupport-IT interim-management op management, directie- en bestuursniveau in het onderwijs. Het accent daarbij ligt op de balans tussen de zakelijke en de menselijke aspecten van de organisatievernieuwingen.

Edusupport-IT adviseert Hogeschool Utrecht over Case Based Learning

De Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) van de Hogeschool Utrecht gebruikt Cascade voor Case Based Learning. Aan Edusupport-IT is gevraagd om een gefundeerd advies uit te brengen over de vraag of we verder gaan met het gebruik van Cascade en zo ja, onder welke condities. Als het advies is om verder te gaan met Cascade, waarop zal dan het accent moeten liggen op de verbeteringen van Cascade?

Edusupport-IT heeft onderzoek verricht naar het gebruik van Case Based Learning programma’s in het Hoger Onderwijs. Onder andere is informatie ingewonnen bij de platformmanager ICT en Organisatie van SURF en bij de Informatiemanager van de HBO-raad. Het heldere, beknopte rapport met duidelijke conclusies, aanbevelingen en een concreet stappenplan is door de directie van de FMR goed ontvangen.

Edusupport-IT Verl. Maanderweg 20 6713 LJ Ede
info@edusupport-it.nl Tel. 06 - 45460173 K.v.K. nr. 09158138